AKTUALNOŚCI
ELEKTROODPADY

Elektroodpady to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który można bezpłatnie oddać w punktach zbierania elektrośmieci oraz w sklepach sprzedających urządzenia elektryczne i elektroniczne.


Elektroodpadów nie wolno wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci!


Poniżej znajdują się podstawowe informacje nt. elektroodpadów oraz słowniczek podstawowych pojęćCzym są elektroodpady?

Postępowanie z elektroodpadami

Substancje i surowce zawarte w elektroodpadach

Prawa i Obowiązki Użytkownika Sprzętu - Konsumenta

 

Prawa i Obowiązki Sprzedawców i Punktów Serwisowych

 

Prawa i Obowiązki Organizacji Odzysku


GRUPY I RODZAJE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO


PRZEPISY PRAWNE


SŁOWNICZEK


PRZYDATNE LINKI

 

 

Czym są elektroodpady?

Zużyty, zepsuty lub przestarzały sprzęt elektroniczny i elektryczny (ZSEE) to inaczej elektroodpady.

Elektroodpady dzieli się na 10 grup:

 1. Wielkogabarytowe urządzenia AGD: chłodziarki, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, kuchenki elektryczne, piekarniki, grzejniki elektryczne oraz klimatyzatory i wentylatory
 2. Małogabarytowe urządzenia AGD: odkurzacze, maszyny dziewiarskie, żelazka, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, miksery, młynki do kawy, noże elektryczne, suszarki, depilatory, golarki, zegarki oraz wagi
 3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: komputery, drukarki, laptopy, kopiarki, kalkulatory, faksy, terminale, aparaty telefoniczne – tradycyjne i komórkowe
 4. Sprzęt RTV: radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery, video, dvd, sprzęty hi-fi, wzmacniacze i instrumenty muzyczne
 5. Sprzęt oświetleniowy: świetlówki, żarówki energooszczędne, lampy wyładowcze oraz żyrandole
 6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia , narzędzia do obróbki drewna i metalu, narzędzia do nitowania, skręcania, spawania, lutowania, rozpylania oraz kosiarki
 7. Zabawki, sprzęt relaksacyjny i sportowy: kolejki elektryczne, tory wyścigowe, gry video, kieszonkowe gierki, komputerowo sterowane urządzenia do ćwiczeń sportowych, automaty na żetony
 8. Przyrządy medyczne: sprzęt do dializoterapii, radioterapii, badań kardiologicznych, wentylacji płuc, zamrażarki laboratoryjne, testery płodności i inne elektryczne urządzenia medyczne
 9. Przyrządy do kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, urządzenia pomiarowe i panele kontrolne
 10. Automaty do wydawania: napojów, słodyczy oraz bankomaty.


Postępowanie z elektroodpadami

Zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (z późniejszymi zmianami) nie wolno wyrzucać elektroodpadów do zwykłego śmietnika. Grozi za to kara grzywny do 5 000 złotych. Na sprzętach elektroniczych i elektrycznych umieszczany jest zazwyczaj znak przekreślonego kontenera, który informuje o zakazie wyrzucania elektrośmieci do zwykłego pojemnika.

Wprowadzający sprzęt tj. sprzedawcy detaliczni i hurtowi sprzedając nowy sprzęt mają obowiązek nieodpłatnie przyjąć od swojego klienta zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), który jest tego samego rodzaju i w takiej samej ilości (stosunek 1:1 tj. zużyta pralka za nową pralkę). Posiadacz zużytego, zepsutego sprzętu może oddać go do specjalnych punktów zbiórki ZSEE działających w ramach gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, lub w punktach legalnie istniejących przedsiębiorstw prywatnych. Od 2006 każda gmina ma obowiązek udostępnić mieszkańcom informację o znajdujących się na jej terenie podmiotach zbierających zużyty sprzęt oraz adresach prowadzonych przez nie punktów zbierania zużytego sprzętu. Legalnie działające zakłady zbiórki i przetwarzania powinny być wpisane w rejestr Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Każdy z nas może w łatwy sposób ograniczyć negatywny wpływ elektroodpadów  na środowisko. Wystarczy oddać je bezpłatnie w sklepie (kupując nowy sprzęt tego samego rodzaju) lub specjalnym punkcie zbiórki elektroodpadów. Warto sprawdzić, czy firma której zużyty sprzęt działa legalnie – powinna znajdować się w rejestrze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

 

Substancje i surowce zawarte w elektroodpadach

Elektroodpady zawierają szereg cennych metali p. złoto, srebro, miedź i aluminium. Dzięki procesom recyklingu w wyspecjalizowanych zakładach możliwe jest odzyskanie tych substancji i ponowne ich użycie do wytworzenia nowych urządzeń np. w telefonach komórkowych zawarte są złoto, platyna, srebro czy miedź, które wykorzystywane są do wytwarzania czajników, instrumentów muzycznych, ze zużytego komputera i monitora (27kg) można uzyskać szkło (6,8kg), stal (5,6kg), tworzywo sztuczne (6,2kg), aluminium (3,8kg), miedź ( 1,9kg) oraz ołów (1,7g), aż 90% świetlówki można wykorzystać do produkcji nowej (dane ElektroEko).

Eletroodpady zawierają też szereg szkodliwych substancji. Nieodpowiednie gospodarowanie takimi odpadami np. składowanie w niezabezpieczonych miejscach prowadzi do przenikania szkodliwych substancji do środowiska – wody i gleby co może powodować choroby i zatrucia zwierząt i człowieka.


Substancja szkodliwa

Występowanie

Negatywny wpływ na środowisko i człowieka

Rtęć

np. świetlówki, żarówki energooszczędne

może spowodować zaburzenia wzorku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów, żucia i połykania.

Związki bromu

komputery

powodują u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne

PCB (polichlorowane bifenyle)

używane w klimatyzatorach, transformatorach, jako składniki farb drukarskich, dodatki w preparatach owadobójczych, dodatki do klejów i tworzyw sztucznych, jako materiały izolacyjne do przewodów elektrycznych

powoduje uszkodzenia wątroby, anomalie reprodukcyjne, osłabienie odporności, zaburzenia neurologiczne i hormonalne a także opóźnienia w rozwoju niemowląt

Kadm

baterie

powoduje zaburzenia czynności nerek, chorobę nadciśnieniową, wywołuje zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia, powodując deformację szkieletu i zaburza funkcje rozrodcze

R-12 – czyli freon

klimatyzatory i lodówki

przyczynia się do rozpadu ozonu atmosferycznego powodując powstawanie dziury ozonowej. Freon R-12 nie jest stosowany w urządzeniach od 1998r., następcą freonu R 12 jako cieczy chłodniczej jest R 134a

Azbest

używany w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych m.in. ze względu na swoje właściwości izolacyjne

wywołuje min. pylicę azbestową, raka płuc i nowotwór międzybłoniak opłucnej


Prawa i Obowiązki Użytkownika Sprzętu - Konsumenta

 • Użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych ma obowiązek oddawania zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do przeznaczonych do tego punktów zbiórki ZSEE.
 • Zużytego sprzętu nie wolno umieszczać łącznie z innymi odpadami. Za pozostawienie sprzętu w miejscu do tego nieprzeznaczonym grozi kara grzywny do 5 000 zł
 • W przypadku zakupu nowego sprzętu, konsument ma prawo oddać bezpłatnie zużyty sprzęt tego samego rodzaju (1:1), ale sprzedawca nie ma obowiązku zapewnić transportu tego sprzętu z mieszkania użytkownika do sklepu.
 • Konsument może nieodpłatnie pozostawić sprzęt oddany do naprawy w punkcie serwisowym w przypadku, gdy jego naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna.
 • Zarówno sprzedawca jak i prowadzący punkt serwisowy mają prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia przyjmujących.
 • Informacje o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych użytkownik może uzyskać: na stronie internetowej urzędu gminy, w siedzibie urzędu gminy - np. w gablotach informacyjnych, w punktach serwisowych oraz w punktach sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Prawa i Obowiązki Sprzedawców i Punktów Serwisowych

 • Sprzedawcy detaliczni i hurtowi przy zakupie nowego sprzętu są zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pochodzącego z gospodarstw domowych, w ilości nie większej niż sprzedawany sprzęt tego samego typu (1:1).
 • Sprzedawca, hurtownik lub serwisant mają obowiązek przyjęcia ZSEE bezpłatnie, nie mają natomiast obowiązku ponoszenia kosztów transportu zużytego sprzętu.
 • Prowadzący punkt serwisowy ma obowiązek do nieodpłatnego przyjęcia sprzętu, jeżeli jego naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna dla jego właściciela.
 • Sprzedawcy detaliczni, hurtowi oraz prowadzący punkty serwisowe mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.
 • Sprzedawcy detaliczni i hurtowi mają obowiązek sprzedaży wyłącznie sprzętu wprowadzonego do obrotu przez Wprowadzającego. Sprzęt ten musi być zarejestrowany w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
 • W punkcie sprzedaży oraz w punkcie serwisowym musi być umieszczona informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu.
 • Sprzedawany sprzęt musi być oznakowany symbolem przekreślonego, kołowego kontenera na odpady, co znaczy, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po 13 sierpnia 2005 r.
 • Sprzedawany sprzęt musi być opatrzony informacją o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wyjaśnieniem znaczenia oznakowania (symbol przekreślonego, kołowego kontenera na odpady), informacją o potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie, a także informacją o systemie zbierania zużytego sprzętu oraz o roli gospodarstwa domowego w procesie ponownego użycia i odzysku.
 • Sprzedawca detaliczny ma obowiązek nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu hurtownikowi lub prowadzącemu zakład przetwarzania lub organizacji odzysku.

Detaliści i hurtownicy są zobowiązani do sporządzania sprawozdań do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (w terminie do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres 1 lipca do 31 grudnia każdego roku). Sprawozdania mają informować o masie zebranego i przekazanego do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu.


Prawa i Obowiązki Organizacji Odzysku


Organizacje odzysku zostały powołane po to, aby w imieniu Wprowadzających czyli Producentów i Importerów spełniać ich obowiązki wynikające z ustawy, czyli:

 • Organizować sprawny i efektywny kosztowo system zbierania zużytego sprzętu, organizować punkty zbiórki ZSEE, odbierać ZSEE z punktów zbierania, organizować przetwarzanie, odzysk, recykling i unieszkodliwianie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • Składać do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wymagane prawem sprawozdania i rozliczenia,
 • Prowadzić publiczne kampanie edukacyjne popularyzujące ideę selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

GRUPY I RODZAJE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

 

1.

Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

 

1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące

 

2. Chłodziarki

 

3. Zamrażarki

 

4. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności

 

5. Pralki

 

6. Suszarki do ubrań

 

7. Zmywarki

 

8. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki

 

9. Piece elektryczne

 

10. Elektryczne płyty grzejne

 

11. Mikrofalówki

 

12. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności

 

13. Elektryczne urządzenia grzejne

 

14. Grzejniki elektryczne

 

15. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych

 

16. Wentylatory elektryczne

 

17. Urządzenia klimatyzacyjne

 

18. Pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i sprzęt konfekcjonujący

2.

Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

 

1. Odkurzacze

 

2. Zamiatacze dywanów

 

3. Pozostałe urządzenia czyszczące

 

4. Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych

 

5. Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań

 

6. Tostery

 

7. Frytownice

 

8. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań

 

9. Noże elektryczne

 

10. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała

 

11. Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu

 

12. wagi

 

13. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

3.

Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny

 

A. Scentralizowane przetwarzanie danych:

 

1. Komputery duże

 

2. Stacje robocze

 

3. Jednostki drukujące

 

B. Komputery osobiste:

 

1. Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura

 

2. Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura

 

3. Notebooki

 

4. Drukarki

 

5. Sprzęt kopiujący

 

6. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania

 

7. Kalkulatory kieszonkowe

 

8. Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną

 

9. Terminale i systemy użytkownika

 

10. faxy

 

11. Teleksy

 

12. Telefony

 

13. Automaty telefoniczne

 

14. Telefony bezprzewodowe

 

15. Telefony komórkowe

 

16. Systemy zgłoszeniowe/sekretarki automatyczne

 

17. Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej

4.

Sprzęt audiowizualny

 

1. Odbiorniki radiowe

 

2. Odbiorniki telewizyjne

 

3. Kamery video

 

4. Sprzęt video

 

5. Sprzęt hi-fi

 

6. Wzmacniacze dźwięku

 

7. Instrumenty muzyczne

 

8. Pozostałe produkty lub urządzenia wykorzystywane do nagrywania lub kopiowania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów, lub wykorzystujące technologie przesyłu dźwięku i obrazu inne niż telekomunikacyjne

5.

Sprzęt oświetleniowy

 

1. Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych

 

2. Liniowe lampy fluorescencyjne

 

3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne

 

4. Wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe

 

5. Niskoprężne lampy sodowe

 

6. Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli światła, z wyjątkiem żarówek

6.

Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych

 

1. Wiertarki

 

2. Piły

 

3. Maszyny do szycia

 

4. Urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania, cięcia, nawiercania, robienia otworów, nabijania, składania, gięcia lub podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów.

 

5. Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania nitów, gwoździ, śrub lub podobnych zastosowań

 

6. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań

 

7. Urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu nanoszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami

 

8. Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych

 

9. Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne

7.

Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

 

1. Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe

 

2. Kieszonkowe konsole do gier video

 

3. Gry video

 

4. Komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowerowych, nurkowania, biegania, wiosłowania

 

5. Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi

 

6. Automaty uruchamiane monetą, banknotem (pieniądzem papierowym), żetonem lub innym podobnym artykułem

 

7. Pozostałe zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

8.

Wyroby medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów

 

1. Sprzęt do radioterapii

 

2. Sprzęt do badań kardiologicznych

 

3. Sprzęt do dializoterapii

 

4. Sprzęt do wentylacji płuc

 

5. Urządzenia medyczne wykorzystujące technikę nuklearną

 

6. Sprzęt laboratoryjny do diagnostyki in vitro

 

7. Analizatory

 

8. Zamrażarki laboratoryjne

 

9. Testy płodności

 

10. Pozostałe urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, łagodzenia przebiegu choroby, urazów lub niepełnosprawności

9.

Przyrządy do nadzoru i kontroli

 

1. Czujniki dymu

 

2. Regulatory ciepła

 

3. Termostaty

 

4. Urządzenia pomiarowe, ważące lub do nastawu używane w gospodarstwie domowym lub jako sprzęt laboratoryjny

 

5. Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używane w obiektach i instalacjach przemysłowych (np. w panelach sterowniczych)

10.

Automaty do wydawania

 

1. Automaty do wydawania napojów gorących

 

2. Automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami

 

3. Automaty do wydawania produktów stałych

 

4. Automaty do wydawania pieniędzy - bankomaty

 

5. Inne wydające wszelkiego rodzaju produktyPRZEPISY PRAWNE


Dyrektywy


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

DYREKTYWA 2003/108/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 8 grudnia 2003 r. (zmieniająca dyrektywę 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) )

DYREKTYWA NR 2002/96/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Ustawy


USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

 

SŁOWNICZEK

 

Dystrybutor
Osoba lub instytucja, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dostarcza sprzęt elektryczny lub elektroniczny stronie, która zamierza ich używać.

Gospodarowanie odpadami
Działania polegające na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, ale również nadzór nad miejscami unieszkodliwiania tych odpadów.

Import
Przywóz sprzętu z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu wprowadzenia do obrotu

KGO
Koszt gospodarowania odpadami albo inaczej opłata recyklingowa, czyli koszt zbierania, przetwarzania i recyklingu ZSEE, pokrywany w całości przez Wprowadzających (producentów bądź importerów).

Odpady
Niepożądane substancje i przedmioty, powstałe w wyniku działalności lub bytowania człowieka.

Odpady komunalne
Odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także w pomieszczeniach używanych na cele biurowe lub socjalne przez wytwarzającego odpady np. odpady domowe, uliczne zbierane w koszach, zmiotki uliczne, zgarniany z ulicy śnieg, odpady służby zdrowia, nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych.

Odpady niebezpieczne
Są to odpady, które wprowadzone do środowiska nawet w niewielkich ilościach, ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i okoliczności, stanowią zagrożenie dla życia, lub zdrowia ludzi albo dla środowiska. Zawierają najczęściej składniki toksyczne, radioaktywne, palne, wybuchowe lub biologicznie czynne. Muszą posiadać odpowiedni skład i charakteryzować się przynajmniej jedną z poniższych właściwości:

 • wybuchowe (pod wpływem płomienia, wstrząsu, tarcia);
 • utleniające (połączone z innymi substancjami powodują silną reakcję egzotermiczną);
 • wysoce łatwopalne, temperatura zapłonu poniżej 21° C (substancje i preparaty w stanie ciekłym);
 • apłon w temperaturze otoczenia (przy kontakcie z powietrzem;
 • zapłon po krótkim kontakcie ze źródłem ognia (substancje i preparaty w stanie stałym).

Odzysk odpadów
Są to wszystkie działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, albo działania polegające odzyskaniu z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystanie, pod warunkiem, że nie będzie to zagrażać zdrowiu i życiu ludzi ani środowisku.

Ponowne użycie
Czynność, w wyniku której ZSEE lub jego części składowe używa się w tym samym celu, dla jakiego były przewidziane, w tym dalsze użycie sprzętu lub jego części składowych, które zwrócono do punktów zbiórki, dystrybutorów, zakładów recyklingu lub wytwórców.

Producent
Instytucja lub osoba, która wytwarza i sprzedaje sprzęt elektryczny i elektroniczny pod własną marką, odsprzedaje pod własną marką sprzęt produkowany przez innych dostawców, przywozi lub wywozi sprzęt na zasadach działalności zawodowej do Państw Członkowskich.
Odsprzedającego nie uznaje się za wytwórcę, jeśli na sprzęcie widnieje znak firmowy producenta.

Przetwarzanie
Wszystkie czynności podejmowane po przekazaniu zużytego sprzętu do przedsiębiorcy prowadzącego zakład przetwarzania w celu demontażu obejmującego usunięcie z tego sprzętu określonych składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych, pocięcie oraz przygotowanie do odzysku lub unieszkodliwiania.

Punkt serwisowy
Miejsce, w którym jest wykonywana działalność gospodarcza polegająca na naprawie sprzętu.

Punkt skupu złomu
Miejsce zbierania odpadów metali, którego prowadzący posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odpadów w postaci zużytego sprzętu.

Recykling
To taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

Recykler
Firma lub organizacja bądź osoba zajmująca się recyklingiem. Aby zostać recyklerem, należy posiadać odpowiednią decyzję na odzysk określonej grupy odpadów, odpady te przetwarzać w procesie recyklingu (należy dysponować odpowiednią technologią oraz możliwościami technicznymi), a otrzymane produkty muszą spełniać odpowiednie wymagania jakościowe.

Rekultywacja
Przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych gruntom zdewastowanym i zdegradowanym (często po wysypiskach śmieci) przez działalność człowieka, przede wszystkim leśnym i rolniczym, poprzez zalesianie lub zalewanie albo zasypywanie terenów kopalnianych. Rekultywacja to także sposób polepszenia stanu zdegradowanych jezior, polegający na przywróceniu ich poprzednich funkcji, a także cech fizycznych, chemicznych i biologicznych jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. Dobór odpowiedniej metody, uwarunkowany jest odmiennością poszczególnych jezior, różnic w sposobach i zakresach zanieczyszczenia, a także ich położenia w zlewni.

Składowisko odpadów
Obiekt zorganizowanego deponowania odpadów komunalnych, wylewisko odpadów ciekłych, zwałowisko mas ziemnych i skalnych powstające w wyniku realizacji inwestycji albo prowadzenia eksploatacji kopalin - z zastrzeżeniami określonymi prawnie. Składowisko odpadów może być zorganizowane wyłącznie na terenie do tego przeznaczonym.

Spalarnia odpadów
Instalacja, w której zachodzi termiczne przekształcanie odpadów w celu ich unieszkodliwienia, z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej.

Sprzedawca detaliczny
Przedsiębiorca, który w ramach wykonywanej działalności gospodarczej zbywa sprzęt w celu użytkowania tego sprzętu.

Sprzedawca hurtowy
Przedsiębiorca, który w ramach wykonywanej działalności gospodarczej zbywa sprzęt w celu dalszego zbycia tego sprzętu.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny (SEE)
Sprzęt, którego działanie uzależnione jest od zasilania prądem elektrycznym lub polem elektromagnetycznym oraz sprzęt do wytwarzania przesyłu oraz pomiaru prądu i pól oraz przeznaczony do użycia przy napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1000 Volt dla prądu zmiennego i 1500 Volt dla prądu stałego.

Unieszkodliwianie odpadów
Poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do całkowitego lub częściowego stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Unieszkodliwianie odpadów obejmuje:

 • selektywną zbiórkę,
 • składowanie na wysypiskach specjalnie zbudowanych i odpowiednio zlokalizowanych,
 • kompostowanie,
 • spalanie,
 • zintegrowane systemy unieszkodliwiania odpadów.

Utylizacja
Wykorzystanie lub zniszczenie produktów odpadowych lub materiałów, które straciły wartość użytkową, np. makulatury w papiernictwie, złomu w hutnictwie, fekalii do nawożenia. Utylizacja to także proces przerobu np. padliny, odpadów przemysłu rybnego lub odpadów poubojowych na mączki paszowe czy kleje. Najczęstszym sposobem utylizacji jest spalanie. Czasem piece utylizacyjne są wykorzystywane do podgrzewania wody ogrzewającej okoliczne osiedla.

Użytkownik
Konsument używający sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych. Który ma obowiązek oddawania zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do przeznaczonych do tego punktów zbiórki ZSEE, pozostawiania w punktach serwisowych, oddawania w sklepie 1 : 1.

Wprowadzający
Producent bądź importer sprzętu elektrycznego i elektronicznego, firma, która wprowadza na rynek polski ten sprzęt.

Wprowadzenie sprzętu do obrotu
Odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie sprzętu po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu używania lub dystrybucji.

Wykorzystanie odpadów

 • Zastosowanie odpadów w celach przemysłowych (w tym energetycznych, budowlanych) jako surowców wtórnych (w całości lub w części, bezpośrednio lub poprzez przetworzenie)
 • Zastosowanie odpadów w celach nieprzemysłowych, np. do nawożenia gleby, do kształtowania powierzchni gruntów.

Zakład przetwarzania
To instalacja, obiekt budowlany lub jego część, w których jest prowadzone przetwarzanie zużytego sprzętu, w tym demontaż obejmujący usunięcie z tego sprzętu określonych składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych.

Zapobieganie
Działanie mające na celu ograniczenie ilości oraz szkodliwości ZSEE oraz materiałów i substancji w nich się znajdujących dla środowiska naturalnego.

Zasady postępowania z odpadami
Ogólne zasady postępowania, które nakazują zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ich ilości, zapewnianie odzysku w sposób nie zagrażający środowisku - jeśli odpady powstały, unieszkodliwienie odpadów zgodnie z zasadami ochrony środowiska o ile nie udało się dokonać odzysku.

Zbieranie odpadów
Każde działanie mające na celu przygotowanie odpadów do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia, a w szczególności umieszczanie odpadów pojemnikach, segregowanie i magazynowanie.

Zbierający zużyty sprzęt
To prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania; gminna jednostka organizacyjna prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych; prowadzący punkt serwisowy oraz sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) Sprzęt elektryczny lub elektroniczny, który jest odpadem, w tym wszystkie części składowe, podzespoły i produkty zaopatrzenia stanowiące część produktu w momencie jego usuwania.

ZSEE pochodzące z prywatnych gospodarstw domowych
ZSEE pochodzący z prywatnych gospodarstw domowych oraz ze źródeł komercyjnych, przemysłowych, instytucjonalnych i innych, które, z uwagi na ich charakter i ilość, są podobne do ZSEE pochodzących z prywatnych gospodarstw domowych.

 

ŹRÓDŁA I PRZYDATNE LINKI

http://www.elektroodpadyprostezasady.pl

http://www.elektroodpady.edu.pl/

www.recykling.pl