AKTUALNOŚCI
2013-08-14
Za 3 lata nowe poziomy odzysku
Od 15 sierpnia 2015 r. odzysk i recykling elektroodpadów zostanie zwiększony o 5%
2013-08-08
Zbierający i prowadzący zakład przetwarzania elektroodpadów
Ile elektroodpadów zobowiązani są przyjąć?
2013-08-07
Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny
W dyrektywie 2012/19/UE została doprecyzowana definicja wprowadzającego sprzęt
AKTUALNOŚCI
2013-08-14
Od 15 sierpnia 2015 r. odzysk i recykling elektroodpadów zostanie zwiększony o 5%

W konsekwencji przyjęcia dyrektywy 2012/19/UE zmianie ulegną poziomy odzysku i recyklingu, co związane jest głównie ze zmianą liczby grup sprzętu, jak i uwzględnieniem w ich wysokości ponownego użycia. W tym przypadku również wprowadzający sprzęt posiadają możliwość stopniowego osiągania wyższych poziomów.


Przez pierwsze 3 lata od dnia wejścia w życie dyrektywy tj. do dnia 14 sierpnia 2015 r. obowiązywać będą dotychczasowe poziomy odzysku i recyklingu. Od dnia 15 sierpnia 2015 r. poziomy zostaną zwiększone o 5%. Po 6 latach od dnia wejścia w życie dyrektywy tj. od 15 sierpnia 2018 r. poziomy zaczną obowiązywać w nowym układzie, dopasowane do 6 grup sprzętu.


Zmianie ulegnie również przepis dotyczący przekazywania sprzedawcom detalicznym i hurtowym, a następnie klientom informacji o kosztach zbierania, przetwarzania oraz odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu. Nowa regulacja znosi obligatoryjny obowiązek przedstawiania z chwilą sprzedaży sprzętu tych informacji.


Zapraszamy do zadawania pytań do wykładów tematycznych w ramach sierpniowej sesji e-szkoleń "Elektroodpady w Twoim Domu".