AKTUALNOŚCI
2013-08-14
Za 3 lata nowe poziomy odzysku
Od 15 sierpnia 2015 r. odzysk i recykling elektroodpadów zostanie zwiększony o 5%
2013-08-08
Zbierający i prowadzący zakład przetwarzania elektroodpadów
Ile elektroodpadów zobowiązani są przyjąć?
2013-08-07
Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny
W dyrektywie 2012/19/UE została doprecyzowana definicja wprowadzającego sprzęt
AKTUALNOŚCI
2013-08-08
Ile elektroodpadów zobowiązani są przyjąć?


Obecnie sprzedawca detaliczny i hurtowy przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych obowiązani są do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.


Projektowana, nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zobowiąże sprzedawców detalicznych prowadzących jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej wynoszącej co najmniej 400 m2 do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm bez konieczności zakupienia przez klienta nowego sprzętu.


Z kolei prowadzący zakład przetwarzania elektroodpadów powinien zapewnić bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie zużytego sprzętu oraz powstających z niego odpadów. Art. 8 ust. 5 dyrektywy 2012/19/UE wskazuje, iż dla celów ochrony środowiska celowe jest ustanowienie minimalnych standardów jakości dla przetwarzania zebranego zużytego sprzętu. Jednocześnie przepisy ww. dyrektywy dają możliwość Komisji Europejskiej wydania aktów wykonawczych określających minimalne standardy opracowane przez europejskie organizacje normalizacyjne dotyczące przetwarzania, w tym odzysku, recyklingu i przygotowania o ponownego użycia.


Projektowany akt prawny umożliwi wydanie rozporządzenia określającego standardy przetwarzania zużytego sprzętu w oparciu o standardy wymienione w wytycznych Komisji Europejskiej.


Zapraszamy do zadawania pytań do wykładów tematycznych w ramach sierpniowej sesji e-szkoleń "Elektroodpady w Twoim Domu".