AKTUALNOŚCI
O NAS

EDIPRESSE POLSKA S.A.

W kręgu zainteresowań wydawniczych Edipresse Polska znajdują się magazyny kobiece, w tym tytuły z tradycjami, jak dwutygodnik "Przyjaciółka" oraz czasopisma o charakterze rodzinnym (np. istniejący od 1961 roku miesięcznik "Twoje Dziecko"), a także lifestylowym i pierwszy na polskim rynku magazyn wnętrzarski "Dom i Wnętrze". Wysoki poziom edytorski i nowoczesna szata graficzna oraz znakomite rozpoznanie potrzeb i oczekiwań czytelników decydują o odnoszonych przez wydawnictwo sukcesach. Obecnie Edipresse Polska wydaje 21 tytułów prasowych składających się na pięć platform:
  • magazyny people (Viva!, Party. Życie Gwiazd, Flesz.Gwiazdy&Styl),
  • poradniki (Przyjaciółka, Pani Domu, Vita, Smaczna Kuchnia Pani Domu),
  • magazyny parentingowe (Mamo To Ja, Twoje Dziecko, Twój Maluszek, Przedszkolak, Będę Mamą),
  • tytuły luksusowe (Dom & Wnętrze, URODA, Viva!MODA),
  • magazyny true story (Prawdziwe Życie, Cienie i Blaski, Uczucia i Tęsknoty, Zawsze Miłość, Okruchy Życia).
W 2011 r. Edipresse Polska podpisało umowę zakupu 88 procent udziału w spółce Pomocni.pl do której należy grupa serwisów internetowych pośredniczących w świadczeniu usług z zakresu opieki oraz prac sezonowych. W ten sposób powsatała Edipresse Home Sp. z o.o. Do grupy Pomocni.pl należą: Niania.pl, największy serwis adresowany do osób poszukujących opiekunki do dziecka, PomoceDomowe.pl, OpiekaSeniora.pl, OpiekaZwierzat.pl oraz Remontuj.pl. Każdy z serwisów proponuje rozwiązanie problemów związanych z prowadzeniem domu.

Edipresse Polska jest również fundatorem i pomysłodawcą stworzonej w 2000 roku Fundacji Przyjaciółka. Działania Fundacji skupiają się na charytatywnej pomocy dzieciom z domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz dzieciom niepełnosprawnym.

Partnerami kampanii edukacyjnej prowadzonej w ramach projektu "Elektroodpady - pomyśl zanim wyrzucisz" : Fundacja Promocji Gmin Polskich oraz Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.


Fundacja Promocji Gmin Polskich działa od 1994 r., a do jej podstawowych zadań statutowych należy działalność informacyjno-promocyjna i edukacyjna, kierowana do szeroko rozumianego środowiska samorządów lokalnych. Fundacja wydaje magazyn "Gmina", na którego łamach podejmuje się ważne dla jednostek samorządu terytorialnego tematy (www.magazyngmina.pl), Wiodące miejsce zajmują przy tym zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną środowiska – budową infrastruktury komunalnej i środowiskowej, selektywnym zagospodarowaniem odpadów, rozwojem energetyki odnawialnej, informatyzacją gmin, finansowaniem rozwoju lokalnego, partnerstwem międzysektorowym, rozwojem sportu i turystyki. W długoletnim okresie swojej działalności Fundacja była organizatorem lub współorganizatorem szeregu programów, projektów, inicjatyw i imprez samorządowych, dotyczących ochrony środowiska i tworzenia warunków dla zrównoważonego ekologicznie i społecznie rozwoju lokalnego. Fundacja uczestniczyła w charakterze partnera i patrona medialnego w wielu konkursach, kierowanych do samorządów terytorialnych, jak "Gmina Fair Play", "Wszystkie Kolory Recyklingu - Program Publicznej Edukacji Ekologicznej"; "Polska Bez Azbestu". Od 2007 r. Fundacja prowadzi szeroko zakrojoną inicjatywę edukacyjną pod nazwą Europejska Wszechnica Samorządowa (EWS). W jej ramach, pod nadzorem merytorycznym uznanych ekspertów, podejmowane są przedsięwzięcia szkoleniowe (w tym e-learningowe), informacyjne i promocyjne. Fundacja prowadzi stronę internetową poświęconą gospodarce odpadami w gminach www.odpadywgminie.pl


Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w zakresie informowania i promocji zagadnień istotnych dla działalności polskich samorządów i instytucji administracji publicznej, w szczególności tych związanych z ochroną środowiska. Codziennie do 8,5 tys. odbiorców z bazy adresowej redakcji Serwisu wysyłany jest newsletter, zawierający najważniejsze informacje aktualnego wydania Serwisu Samorządowego PAP. Dostępny jest w sieci bezpłatnie pod adresem www.samorzad.pap.pl

 

Moderator platformy szkoleniowej: dr Mikołaj Niedek – Uzyskał doktorat na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku (2009) za pracę poświęconą partnerstwu międzysektorowemu w działaniach na rzecz równoważenia wzorców konsumpcji i produkcji. Specjalizuje się w aspektach społecznych i ekologicznych rozwoju gospodarczego, koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii społecznej. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i publikacji z zakresu zrównoważonego rozwoju i społeczno-ekologicznej odpowiedzialności biznesu. Członek Grupy ds. zrównoważonej konsumpcji Zespołu ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Ministerstwie Gospodarki.