AKTUALNOŚCI
PROGRAM


Program tematyczny wykładów (modułów) szkoleniowych


Numer modułu szkoleniowego

 

Temat modułu szkoleniowego

 

Elementy treściowe wykładu

 1.  

Co to są elektroodpady?

 

 • definicja pojęcia elektroodpadu (elektrośmieci)
 • jakie produkty zaliczane są do elektroodpadów?
 • wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
 • małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
 • sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
 • sprzęt audiowizualny, monitory i ekrany
 • sprzęt oświetleniowy
 • narzędzia elektryczne i elektroniczne
 • zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
 1.  

Dlaczego elektroodpady są szkodliwe?

 

 • cykl życia elektroodpadu
 • substancje szkodliwe występujące w elektroodpadach
 • oddziaływanie elektroodpadów na środowisko i zdrowie
 • oznakowanie na produktach o sposobie postępowania z elektroodpadem
 • umiejętność czytania instrukcji, zasady użytkowania, naprawiania i postępowania z zużytym elektrosprzętem
 1.  

Właściwe sposoby postępowania i pozbywania się elektroodpadów

 

 • punkty zbiórki elektroodpadów
 • sposób transportu elektroodpadów
 • przyjmowanie zużytego sprzęto elektrycznego i elektronicznego w punktach sprzedaży RTV i AGD
 • prawne regulacje postępowania z elektroodpadami (najważniejsze dla praktyki przepisy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i z nowelizowanej dyrektywy WEEE)
 • jak wykorzystuje się elektroodpady – odzysk i elektrorecykling
 1.  

Zrównoważone użytkowanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 • prawa i obowiązki konsumentów elektrosprzętu
 • odpowiedzialne zakupy elektrosprzętu – potencjalne elektroodpady
 • etykieta energetyczna
 • energooszczędność w użytkowaniu elektrosprzętów
 1.  

Komunikacja społeczna – czyli jak skutecznie edukować innych o właściwym postępowaniu z elektroodpadami

 • podstawy skutecznego komunikowania
 • sposoby zwracania uwagi na problem i edukowania w najbliższym otoczeniu
 • metody przekazywania informacji o postępowaniu z elektroodpadami
 • reagowanie na widok niewłaściwego postępowania z elektroodpadem
 • podstawy asertywności