AKTUALNOŚCI
REGULAMIN SZKOLEŃ

Regulamin e-Szkoleń

"Elektroodpady – pomyśl zanim wyrzucisz!"

 

Cele i adresaci szkoleń

Szkolenia na temat zasad postępowania z elektroodpadami przeznaczone są dla wszelkich zainteresowanych osób, głównie zaś dla osób mających wpływ na postępowanie z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w gospodarstwie domowym. Celem szkoleń jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy nt. właściwych sposobów pozbywania się elektroodpadów, mających na celu dobro środowiska i zdrowie człowieka. Szkolenia i powiązany z nimi konkurs edukacyjny organizowane są w formule internetowej, za pośrednictwem platformy e-learningowej działającej pod adresem www.elektroodpady.ews21.pl.


Konkurs szkoleniowy

Równolegle do uczestniczenia w e-szkoleniach i możliwości uzyskania zaświadczenia ich ukończenia, uczestnicy biorą udział w konkursie edukacyjnym, polegającym na przejściu dodatkowych testów konkursowych. Osoby, które uzyskają największą liczbę punktów otrzymają nagrody. Nagrody główne otrzyma 15 osób, które uzyskają najwyższe punktacje. Pozostałe 50 osób otrzyma nagrody pocieszenia. Testy konkursowe odbędą się w październiku 2013 r. Regulamin Konkursu znajduje się tutaj.


Ogólne zasady szkoleń on-line
Szkolenia organizowane są nieodpłatnie i są współfinansowane ze środków dotacji NFOŚiGW. Szkolenia realizowane są za pośrednictwem internetowej platformy e-learningowej pod adresem
www.elektroodpady.ews21.pl w okresie styczeń - wrzesień 2013 r. Szkolenia składają się z 5 modułów tematycznych, realizowanych w formie wykładu tekstowego oraz prezentacji w programie Powerpoint.

W szkoleniach może uczestniczyć osoba zarejestrowana, podająca swoje dane osobowe. Do każdego modułu (wykładu) przypisany jest test sprawdzający wiedzę, do wypełniania i zaliczania on-line. Wszystkie pytania są punktowane, a uzyskana liczba punktów w każdym teście decyduje o zaliczeniu testu, szkoleń i przyznanej ocenie, jak również ewentualnej nagrody. Wykładom towarzyszą konsultacje on-line w formie pytań (uczestników) i odpowiedzi (ekspertów). Pytania i odpowiedzi gromadzone są w bazie on-line do wglądu uczestników.

Aktualne informacje o uruchamianych modułach szkoleniowych, terminach czatów i testów podawane są sukcesywnie na tablicy informacyjnej na stronie głównej platformy e-learningowej oraz w newsletterach wysyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń na wskazany adres e-mail. Szkolenia prowadzone są przez zespół doświadczonych ekspertów, będących do dyspozycji uczestników przez cały okres trwania szkoleń on-line.

Przystępowanie do szkoleń możliwe jest w całym okresie ich trwania. Warunkiem odbycia szkolenia jest przyswojenie materiału merytorycznego określonego w wykładach i prezentacjach oraz zaliczenie wszystkich wymaganych testów. Absolwenci szkoleń otrzymają imienne, drukowane certyfikaty, potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, z podpisami ekspertów.


Rejestracja
Uczestnikiem e-szkoleń może być wyłącznie osoba zalogowana – posiadająca swój login i hasło – określane w momencie rejestracji. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego on-line dostępnego na stronie głównej niniejszej platformy internetowej (w lewym górnym rogu). Przystąpienie do szkoleń możliwe jest w każdej z dziesięciu comiesięcznych sesji szkoleniowych, w całym okresie trwania szkoleń - trwających do września 2013 r. Przy rejestracji on-line uczestnik podaje swoje dane (m.in. imię i nazwisko, adres, miejscowość). Dane te użytkowane są wyłącznie na potrzeby organizacji szkoleń. Po zarejestrowaniu można przystąpić do szkoleń on-line, poprzez załogowanie się na platformie i korzystanie z dostępnych opcji (wykłady, prezentacje, pytania i odpowiedzi, testy on-line). Terminarz szkoleń podany jest na głównej tablicy informacyjnej w zakładce
SZKOLENIA. Informacje o szkoleniach, czatach i testach są również podawane w komunikatach elektronicznych rozsyłanych do uczestników szkoleń.

 

Wykłady i prezentacje szkoleniowe

Głównym elementem szkoleń są wykłady merytoryczne (tzw. teksty bazowe) oraz towarzyszące im prezentacje szkoleniowe w programie Powerpoint. Ich celem jest przekazanie w przystępny i całościowy sposób wiedzy na dany temat. Tematyka szkoleń podana jest w zakładce PROGRAM. Prezentacje Powerpoint są przygotowywane w opcji wizualnej i audio (nagraniem tekstu i komentarzy równolegle do wyświetlanych slajdów) i zamieszczane do pobrania przez uczestników w zakładce SZKOLENIA. Informacja o terminach udostępnienia poszczególnych wykładów tematycznych będzie zamieszczana na głównej tablicy informacyjnej w zakładce SZKOLENIA oraz w komunikatach elektronicznych rozsyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń.

Dostęp do materiałów szkoleniowych (wykładów i prezentacji) będzie możliwy przez cały okres trwania szkoleń. Do zaliczenia szkoleń wymagane jest zaliczenie wszystkich modułów szkoleniowych poprzez poprawne wypełnienie testów on-line i uzyskanie minimum punktowego


Baza pytań i odpowiedzi

W szkoleniach on-line do każdego modułu tematycznego załogowani uczestnicy mają możliwość zadawania pytań autorowi wykładu i ekspertom. Pytania zadaje się poprzez ich wpisywanie w okienko dialogowe dostępne dla zalogowanych uczestników na dole każdego wykładu tematycznego. Pytania i odpowiedzi, po zatwierdzeniu przez moderatora platformy, publikowane są w bazie pytań i odpowiedzi, do stałego wglądu uczestników szkoleń. Odpowiedzi dostępne są en bloc lub w podziale na moduły tematyczne. Lista zadanych indywidualnie pytań dostępna jest do wglądu w zakładce TWOJA STRONA.


Testy szkoleniowe
Zadaniem testów jest sprawdzenie stanu wiedzy uczestnika na temat określony w danym module szkoleniowym. Testy składają się z 10 pytań, punktowanych po 3 punkty. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z danego testu to 30 punktów. Minimalna liczba punktów warunkująca zaliczenie każdego testu to 24 punkty.
Do zaliczenia testu wymagana jest znajomość treści wykładu i uzyskanie minimum 80% przyjętej punktacji w danym teście. Podchodzenie do testów możliwe jest w ramach comiesięcznych sesji testowych przez cały okres trwania szkoleń. Każda sesja testowa trwa przez okres siedmiu dni, a organizowane są one cyklicznie, zazwyczaj w ostatnim tygodniu każdego miesiąca. Absolwenci wszystkich 5-ciu testów uzyskają imienne zaświadczenia ukończenia szkoleń, wysyłane na adresy pocztowe wskazywane w momencie rejestracji.


Informacja o indywidualnych podejściach do testów, tj. o ich rozpoczęciu i ukończeniu (zaliczeniu) znajduje się w zakładce TWOJA STRONA. Informacja o terminach dostępności testów zamieszczana jest na głównej tablicy informacyjnej w zakładce SZKOLENIA oraz w komunikatach elektronicznych EWS rozsyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń w wskazany w momencie rejestracji adres e-mail.


Testy konkursowe
Zadaniem testów konkursowych jest wybór laureatów konkursu edukacyjnego. Przewiduje się organizację dwóch testów eliminacyjnych, punktowanych po 50 punktów. Informacja o możliwych do uzyskania punktach będzie podawana do wiadomości uczestnikom szkoleń przed podejściem do rozwiązywania testów. Drugi test konkursowy zostanie zorganizowany jedynie w przypadku konieczności wyłonienia mniejszej liczby laureatów, tzn. w sytuacji gdyby liczba laureatów, która uzyskała w pierwszym teście konkursowym równą punktację uprawniającą do uzyskania nagrody była większa, niż 15. Testy konkursowe odbędą się w październiku 2013 r. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Konkursu.


Nagrody konkursowe
Pierwszych piętnaście osób które uzyska najwyższe punktacje w testach konkursowych, otrzyma nagrody główne, w postaci robotów kuchennych. Pozostałych 50 osób, które otrzymały w dalszej kolejności najwyższe punktacje otrzyma nagrody pocieszenia o wartości 100 zł.


Zakładka "Twoja Strona"

Zalogowani uczestnicy szkoleń mają możliwość stałego wglądu do informacji o zaliczonych lub nie zaliczonych testach oraz uzyskanych punktacjach, jak również do zadanych przez siebie pytań i uzyskanych odpowiedziach. Zakładka "Twoja Strona" dostępna jest w menu głównym platformy szkoleniowej.

Polityka prywatności i cookies

Nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych uczestników naszych szkoleń. Dane personalne mogą być przekazane jedynie do wglądu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Serwis platformy wykorzystuje m.in. pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług platformy e-learningowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.