AKTUALNOŚCI
REJESTRACJA W SERWISIE
LOGIN I HASŁO
login:
hasło:
powtórz hasło:
DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ NA SZKOLENIE
Imię:
Nazwisko:
Ulica, nr:
Kod pocztowy:
Miasto:
Telefon kontaktowy:
e-mail:
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych personalnych na potrzeby organizacji szkoleń, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883, jak również na otrzymywanie komunikatów na podany adres e-mail oraz potwierdzam zapoznanie się z regulaminem szkoleń (dostępny na dole strony).